Wynajem

Ogólne warunki wynajmu

Oferta wynajmu maszyn budowlanych.

 • Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty wynajmu naszych maszyn budowlanych.

 • Posiadamy maszyny do różnego rodzaju prac budowlanych; od lekkich minikoparek do dużych ładowarek teleskopowych, wozideł czy walców.

 • Oferujemy maszyny budowlane najlepszych i sprawdzonych marek: Caterpillar, JCB, Kubota, Terex, Yanmar, Hamm.

 • Nasze maszyny są niezawodne i wydajne, w większości nie starsze niż 10 lat.

 • Wynajmujemy maszyny w atrakcyjnych cenach i na jasnych, czytelnych warunkach.

 • Możliwość sprzedaży wynajmowanej maszyny na bardzo korzystnych warunkach.


Aktualna lista maszyn do wynajęcia dostępna w pliku pdf: KLIKNIJ TUTAJ


Warunki Wynajmu Budrolpol

1. Ogólne zasady wynajmu

1. Maszyny budowlane wypożyczane są na czas nieokreślony lub określony gdzie jednostką czasu jest doba.
2. Dobra pracy maszyny liczy 8 godzin jej użytkowania. Dłuższe użytkowanie maszyny w ciągu doby wiąże się z naliczeniem opłaty proporcjonalnie do cennika wynajmu.
3. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta.
4. Czas wynajmu naliczany jest od daty jego protokolarnego wydania do daty protokolarnego zwrotu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego.
5. Maszyny wynajmowane są wg aktualnego cennika dostępnego w wypożyczalni Budrolpol.
6. Ceny podlegają negocjacji.
7. Szczegółowe warunki wynajmu określa Umowa Wynajmu.
8. Oferta  wypożyczalni Budrolpol może również obejmować usługi dodatkowe jak np. transport.
9. Do wynajmu pobierana jest kaucja jako zabezpieczenie transakcji wynajmu. Wysokość kaucji ustalana jest z Klientem przed dokonaniem wynajmu.

2. Dokumenty potrzebne do podpisania umowy najmu:

Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, Z O.O., S.A.:
 • dokumenty rejestrowe: KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON
 • pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione w KRS do reprezentowania spółki, które upoważnia osobę do zawarcia umowy najmu i odbioru wypożyczanej maszyny
 • pisemne zamówienie wynajmu podpisane przez kierownika jednostki
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:
 • pierwszy wynajem wyłączenie przez właściciela
 • dowód osobisty właściciela / wspólnika
 • pełnomocnictwo ( podpisane przez właściciela firmy), które upoważnia osobę do zawarcia umowy najmu i odbioru wypożyczanej maszyny
 • dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON, wypis z CEIDG (wszystkich wspólników)
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami (nie starsze niż 6 miesięcy), lub dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc,
 • umowa spółki cywilnej
Osoby fizyczne
 • pierwszy wynajem wyłączenie przez właściciela
 • dowód osobisty.
 • drugi dokument tożsamości ze zdjęciem
Jednostki budżetowe/samorządowe:
 • dokumenty rejestrowe: KRS, zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON
 • zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej/samorządowej
 • upoważnienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej/samorządowej, które upoważnia osobę do zawarcia umowy najmu i odbioru wypożyczanej maszynyWarto nam zaufać

Przekonaj się, czemu warto zaufać profesjonalistom

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

Pomagamy uzyskać finansowanie

Poszukujemy pojazdów na indywidualne zamówienie